Brønnøya  Vel

Søppeltømming

Sommerrenovasjonen varer fra
15.04 til 15.10.
Nye ruller med  søppelsekker og plastsekker deles ut innen
15.04. og 15.10.
Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver mandag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering.
Det er kun plastemballasje som skal i den transparente sekken merket med plast og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
Alt restavfall skal i den grå
transparente sekken.
Mottak for farlig avfall er Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til: Innbyggerservice
 Asker kommune
telefon 66 70 00 00

Søppelaksjonen

En gang i året gjennomføres en søppelaksjon, hvor alt avfall som velmedlemmer ikke ønsker å frakte av øya selv eller som ikke kan kastes gjennom ordinær søppeltømming.
Dette er en frivillig aksjon hvor alt overskudd går til veldedige formål. 


Trefelling

Ønsker du å felle trær på Brønnøya vel sine eiendommer kan du ta kontakt med vellet.

Når vellet får en hendvendelse ang. trefelling avtales en befaring.

Den som får tillatelse til å felle trær skal også rydde opp etter seg. Det vil si at grener og ved skal fjernes. Grener kan brennes på stedet dersom dette er mulig. Veden kan beholdes og skal kjøres vekk.

Styret i Brønnøya Vel

Bålbrenning

Følg regler gitt av Brønnøya Vel og
alminnelige regler for forsvarlig bålbrenning.

ABBV

I. Alt brennbart materiale (kvister - greiner - løv etc.) skal oppbevares
på egen tomt til det er forsvarlig å brenne på BVs definerte områder.
2. Når forholdene ligger til rette for bålbrenning, fraktes materialet til
bålplassene og brennes.
Man må selv sørge for å ta ansvar for sikker brenning.
3. I mellomtiden skal det ikke hensettes noe brennbart materiale eller
annet avfall på noen av vellets eiendommer.

Feiing

Feiing og tilsyn (kontroll av ildsted, røkkanal, røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier) brannforebyggende tiltak er særs viktige på Brønnøya på grunn av brannvesenets lange utrykningstid.

Feie- og tilsynstjenester AS
400 18 550
E-PostBeredskapsplan

Ved ulykker eller alvorlige hendelser kontaktes rette instans.
Beredskapsplanen viser aktuelle lokasjoner for beredskap. 

Brannvesenet: 110 

Politi: 112 

Ambulanse: 113 

Brannkorps

Ved brann på Brønnøya må brannvesenet straks kontaktes på telefonnummer 110.
Deretter kontaktes hovedgården, hvor det er lagret en brannpumpe som også kan benyttes.

Kontaktpersoner er
Per Jørgensen 66 84 93 50
Jan Jørgensen 66 84 71 31

Strømbrudd/Feil

Ved strømbrudd eller feil på strømnett kontaktes Hafslund Nett

Nettside for informasjon om 
Feil eller planlagte utkoblinger

Feilmeldingen (24/7)
22 44 10 40

Søppeltømming

Sommerrenovasjonen varer fra
15.04 til 15.10.
Nye ruller med svarte sekker og plastsekker deles ut innen
15.04. og 15.10.
Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver tirsdag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering.
Det er kun plastemballasje som skal i den gjennomsiktige sekken og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
Alt restavfall skal i den svarte sekken.
Mottak for farlig avfall er på Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til: Kari Ekerholdt, Asker kommune
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.

Søppelaksjonen

En gang i året gjennomføres en søppelaksjon, hvor alt avfall som velmedlemmer ikke ønsker å frakte av øya selv eller som ikke kan kastes gjennom søppeltømmingen. 
Dette er en frivillig aksjon hvor alt overskudd går til veldedige formål. 

Informasjon om påmelding kommer

Trefelling

Ønsker du å felle trær på Brønnøya vel sine eiendommer kan du ta kontakt med vellet.

Når vellet får en hendvendelse ang. trefelling avtales en befaring.

Den som får tillatelse til å felle trær skal også rydde opp etter seg. Det vil si at grener og ved skal fjernes. Grener kan brennes på stedet dersom dette er mulig. Veden kan beholdes og skal kjøres vekk.

Styret i Brønnøya Vel

Bålbrenning

Følg regler gitt av Brønnøya Vel og
alminnelige regler for forsvarlig bålbrenning.
ABBV

I. Alt brennbart materiale (kvister - greiner - løv etc.) skal oppbevares
på egen tomt til det er forsvarlig å brenne på BVs definerte områder.

2. Når forholdene ligger til rette for bålbrenning, fraktes materialet til
bålplassene og brennes.
Man må selv sørge for å ta ansvar for sikker brenning.

3. I mellomtiden skal det ikke hensettes noe brennbart materiale eller
annet avfall på noen av vellets eiendommer.

Styret i Brønnøya Vel

Styret 2020 består av følgende medlemmer

Vivien Wrede-Holm

Styreleder
vwh@bronnoya.no

Andre Aune Nerhagen

Nestleder
aan@bronnoya.no

Per Gunnar Gabrielsen

Styremedlem
pgg@bronnoya.no

Kjetil Knutsen

Styremedlem
kk@bronnoya.no

Thomas Huus Mjøen

Styremedlem
thm@bronnoya.no

Lars Vasbotten

Varamedlem
lv@bronnoya.no

Vedtekter

Programerklæring

Spesielle forespørsler

Her finner du kontaktinformasjon for de forskjellige ansvarområdene på Brønnøya

Spørsmål og henvendelser som gjelder adkomst
(Kabelferge, vinterbro osv)

Spørsmål og henvendelser som gjelder brygger
(Brygger og fellesanlegg på vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder badeplasser
(Strand-/fellesområder i strandsonen på vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder bygninger
(Velhuset, bryggeskur osv)

Spørsmål og henvendelser som gjelder parkering
(Vendla 54, DNB-Tomten og Søndre Brygge)

Spørsmål og henvendelser som gjelder veier
(Veier, grøfter osv. på Brønnøya)

Spørsmål og henvendelser som gjelder skjøtsel
(Generell skjøtsel på Brønnøya og vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder IT og Digitalisering
(Hjemmesiden, SMS-tjenesten, arkiv, styringssystemer osv )

Forretningsfører

Geir Storaas

Forretningsfører

Brønnøya Vel's Kontroll og valgkomite

Kontroll og valgkomite består i 2020 av følgende medlemmer

Svein Børge Hoftun

Leder

Jan Thomassen

Medlem

Nils Holger Koefoed

Medlem

Arne Fredrik Haug

Varamedlem

Instruks kontroll- og valgkomiteen

Dokumenter

Her finner du viktige dokumenter for medlemmene av Brønnøya Vel

Nye medlemmer
VelkomstbrevVelkomstbrev til alle nye medlemmer
Parkering
Avtaleformular ParkeringsrettAvtaleformularet for tinglysing av rett til parkerinsplass
Traktorer
TraktorreglementReglement for bruk av traktor på Brønnøya
Søknadsskjema for oblatSkjema for søknad om oblat/løyve til traktorkjøring på Brønnøya
Søknadsskjema for midlertidig oblatSkjema for søknad om midlertidig oblat/løyve til traktor/Anleggs-kjøring på Brønnøya
Graving/Arbeidstillatelse
Søknadsskjema for graving/arbeidstillatelseSkjema for søknad om graving/arbeidstillatelse på Brønnøya Vels eiendommer og veinett
Båtforeninger
BåtforeningsreglerBrønnøya Vel's regler for båtforeninger
SonekartBrønnøya Vel's sonekart for båtforeninger
Brønnøya Vel
VedtekterBrønnøya Vel's vedtekter
ProgramerklæringBrønnøya Vel's programerklæring
Kontroll- og Valgkomiteen
InstruksInstruks kontroll- og valgkomiteen
Reguleringsplan
Reguleringsplan av 1995Gjeldene reguleringsplan for Brønnøya
Viser dokumenter (Filtrert av dokumenter totalt)