SMS-Varsel

For varsling av viktige hendelser på Brønnøya:

«brønnøya» til 2065  

For å stanse varsler: «brønnøyastopp» til 2065

© Copyright 2019 Brønnøya Vel - All Rights Reserved - webmaster