Kabelfergen

Asker kommune har bestemt at kabelfergen skal være i drift.
Dette av hensyn til båttrafikken og at utrykningsfartøy kan komme gjennom sundet.

Fergen vil betjenes manuelt med sveiv i første omgang, til den mekanisk er klar for elektrisk drift.
Elektrisk drift vil da foregå under tilsyn en periode,
til driftsgruppen er sikre på at fergen oppfører seg stabilt under normal drift.

Brønnøya Vel ber alle følge til en hver tids gjeldende regler, og forsvarlig avstand. Om forsvarlig avstand ikke er mulig, bes man bruke munnbind. Det vil også bli utplassert dispensere med Antibac.