Kabelfergen

Høsten 2003 og våren 2004 ble ny flytebro og kabelferge tatt i bruk,
delvis finansiert av kommunale midler.
Ved at fergekabelen ligger på 3,5 meters dybde er faren for påkjørsel vesentlig redusert.
Kommunen står nå som eier av fergen, mens driftsansvaret påligger vellet.

Reglement

 • Den som sveiver er ansvarlig
 • Maks. 15 passasjerer eller 1500 kg
 • Maks. 5 sykler, traller eller barnevogner
 • Vent på høyre side, ikke stå på landgangsdel før fergen er inne.
  La folk fra fergen få passere før du går ombord
 • Barn under skolepliktig alder skal ikke betjene fergen
 • Ikke start når det er kryssende båter i umiddelbar nærhet
 • Vis aktsomhet, sveiv jevnt og rolig.
  Vis at du kan beregne
  farten til en myk landing
 • Tilby deg å sveive om det er eldre eller barn ombord
 • Hjelp gjerne andre ved ilandstigning, hold fergen inntil  ved hjelp av sveiven
 • Feil bruk kan påtales av velmedlemmer
 • Velmedlemmer gis fortrinnsrett ved kø

Prinsippskisse

Varslingspersoner - Kabelfergen

Ved feil eller driftstans på kabelfergen, kan følgende personer varsles

NAVN ADRESSE MOBIL
Christian MedinVendelveien  69906 92 077
Odin Roll-Hansen Bregneveien  33920 40 176
Per Gunnar Gabrielsen Viernveien 11981 17 488
Niels-Erik Heger Pilodden 8951 36 613
Thomas Huus MjøenBregneveien 22458 54 185
Mats Jørgensen Hovedgården 922 51 999
Haakon Riiser Vendelveien 68400 64 075
Ivar Farmen  Skogfaret 1909 11 481
Chris Tesli Viernveien 58465 42 078
Daniel Wright Brønnøyveien 20 B934 41 038
Per Jørgensen Brønnøyveien 20 A905 79 202
Knut Antonsen Pilbogveien 8916 98 997
Rein Wold Furuholmsveien 29959 85 911
Sigurd ReintonVierndroget 59982 56 391
Jan Petter von Tangen-JordanBrønnøyveien 14977 13 583