Velhuset


Gjenåpningsplan - Utleie og bruk av Velhuset ifbm koronasituasjonen 2021

Styret i Brønnøya Vel åpner for utleie av Velhuset til velmedlemmer sommeren 2021,
etter de gitte forutsetningene under fra og med 15 juli 2021.

1. Nasjonale og kommunale forskrifter som omhandler sosiale sammenkomster/arrangementer og utleie av forsamlingslokale gjelder i sin helhet, og kan endres på kort tid.
2. Leietaker/velmedlemmet er å anse som ansvarlig arrangør og plikter å sette seg grundig inn i, og påta seg det fulle ansvar for at gjeldende forskrifter og regler overholdes til enhver tid.
3. Leietaker/velmedlemmet forplikter seg til å være tilstede gjennom hele arrangementets forløp og er
ansvarlig for at smittevernsregler og husordensregler overholdes.
4. I tillegg gjelder de vanlige reglene til Brønnøya Vel for utleie av Velhuset.
Ekstra fokus og krav til grundig rengjøring av samtlige rom inkludert overflater, toaletter og kjøkken samt
berøringsflater som bardisk, bord, stoler, håndtak, vask osv. Kontroll og endelig godkjenning vil foretas av Brønnøya Vel.