Båtforeninger/Båtplasser

Cementen/Pilbogen

Brygger:          3
Båtplasser:     34

Søndre

Brygger:           2
Båtplasser:      65

Vierntangen

Brygger:           2
Båtplasser:      29

Vierndroget

Brygger:           8
Båtplasser:      33

Ferderbukta

Brygger:             3
Båtplasser:        26

Vendelholmene/Ostsund

Brygger:            15
Båtplasser:        32

Vendelodden

Bryggger:           3
Båtplasser:        15

Vendelsund

Brygger:            4
Båtplasser:       10

Sandbukta

Brygger:           13
Båtplasser:       20

Søndre Nesøya

Brygger:           1
Båtplasser:      10