Nyttig informasjon

Beredskap

Ved ulykker eller alvorlige hendelser kontaktes rette instans.
Beredskapsplanen viser aktuelle lokasjoner for beredskap.  


Brannvesenet:    110
          Politiet:    112   
    Ambulanse:    113

Lokal brannberedskap

Ved brann på Brønnøya må brannvesenet straks kontaktes på telefonnummer 110.
Deretter kontaktes hovedgården, hvor det er lagret en brannpumpe som også kan benyttes.

Kontaktpersoner er
Per Jørgensen 66 84 93 50
Jan Jørgensen 66 84 71 31

Strømbrudd/feil på strømnettet

Ved strømbrudd eller feil på strømnett kontaktes Elvia

Nettside for informasjon om
Feil eller planlagte utkoblinger


Feilmeldingen (24/7)   

22 44 10 40 

Renovasjon

Informasjon om søppeltømming og renovasjon på øya

Trefelling

Informasjon om trefelling på vellets eiendommer

Bålbrenning

Informasjon om bålbrenning generelt og på vellets eiendommer

Feietjenesten

Informasjon om feietjenesten på øya