Velkommen til Brønnøya

Aktuelt fra vellet

12. januar - 2023
Byggearbeider i sandbukta

Asker kommune har i de siste årene overtatt driftsansvaret for deler av VA nettet og mange avløpspumpestasjoner på Brønnøya.
Ved arbeid og uttrykning av vaktmannskap til øya er det i dag ingen fasiliteter for toalett, spiserom eller dusj (ved tilgrising av kloakk).
Dette er et brudd på Arbeidsplassforskriften som håndheves av Arbeidstilsynet.

Statsforvalteren og bygningsmyndigheten har godkjent et mindre tilbygg til eksisterende pumpestasjon i Brønnøyveien 15 (se bilde).

Arbeidene vil startes opp i januar 2023 og være ferdig til april 2023. 

12. januar - 2023
Veilys Brønnøya

Det mangler veilys flere steder på Brønnøya. Styret har hatt møte med kommunen om dette.
De orienterte om at et 40-talls armaturer må byttes, da det ikke lenger finnes kvikksølvpærer til de gamle armaturene og heller ikke penger til å montere nye armaturer.
I samme anledning orienterte kommunen også om at de for tiden vurderer om de skal fortsette å ta ansvar for belysning i private veier.

Vi beklager ulempene dette medfører, men styret skal ha flere møter med kommuneadministrasjonen og følger opp saken.

Været

Bilder fra Brønnøya