best css templates

VIKTIG INFORMASJON

Generalforsamlingens vedtak om å elektrifisere driften av kabelfergen kan ikke effektueres under nåværende retningslinjer fra FHI. Våre leverandører må prioritere oppdrag i helsesektoren, kanskje med redusert bemanning. I dag er det usikkert om eldrift kommer i stand ila sommeren eller først neste vår.
Dugnadsarbeid med kabelferge og flytebro er i strid med dagens retningslinjer fra FHI. Smittefaren gjør at fergen kun kan kjøres med tre/fire personer ad gangen. Dette medfører svært dårlig brukervennlighet og forsinkelser.
Det er søkt Asker Kommune om dispensasjon til å ha flytebroa liggende ut over 1. mai hvis dagens FHI-retningslinjer fortsetter.

Velhuset holdes stengt for allmenheten av samme årsak.

Det er sendt en bekymringsmelding til kommunelegen angående  den økte trafikken på Brønnøya, vi kommer tilbake med mer informasjon.

Styret vil fortløpende holde seg orientert om bestemmelser og retningslinjer fra offentlige myndigheter vedrørende fare for spredning av koronasmitte.

Vellets medlemer bes holde seg oppdatert gjennom:
- Folkehelseinstituttet
- Regjeringen
- Budstikka

FIBER TIL FOLKET

Info fra Søndre traktorlag:

Vi starter denne uken med rydding av linjetraséene ifm trekking av fiber.
Om du har spørsmål ring: 92641573

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Instagram Feed

Hurtiglenker