VIKTIG INFORMASJON

Ut fra smittehensyn i Korona-pandemien har styret i Brønnøya Vel enstemmig innstilt overfor Asker Kommune at flytebroen blir liggende til smittevernsreglene som gjelder pr. i dag blir lempet på, minst en meter og å unngå kontaktsmitte.
Kommunen har gjort samme vurdering som styret i BV. Dette bygger på kontaktsmitte på sveiv, grinder og ev. seteplasser, redusert antall passasjerer med køer i perioder og utfordringer rundt dugnadsvirksomheten.

Pandemien medfører ulemper, også for båttrafikken i Vendelsundet. Skilting og informasjon gjennom Kartverket skal minimere dette.

Kabelfergen er klargjort for manuell drift og eldrift er under installasjon Hvis myndighetene endrer retningslinjene, kan kabelfergen settes i drift. Koronapandemien har fått vidtgående konsekvenser nasjonalt og internasjonalt. Myndighetene gjentar at smittevernreglene må følges.
Det vil styret i BV fortsette å bidra til.

Vårt perspektiv og fokus er og vil være helsen til Vellets medlemmer og besøkende på øya.

Mvh
Styret i Brønnøya Vel

TRALLEPARKERING VED PARKERINGSPLASS VENDLA 54 PÅ NESØYA

Styret har fått kommunens tillatelse til å legge forholdene for parkering av traller og trillebårer bedre til rette. De nødvendige arbeider planlegges iverksatt i uke 41.

Mens arbeidene pågår må alle traller og trillebårer fjernes.

Traller og trillebårer som ikke er i bruk i vinterhalvåret må tas med hjem. Traller og trillebårer som brukes i vinterhalvåret kan plasseres på Brønnøysiden bak Asker kommunes beredskapsgarasje. Her er det ingen muligheter for å låse objektene.

Traller og trillebårer som ikke er flyttet mandag 5. oktober vil bli fjernet.

Før området igjen kan tas i bruk vil det bli fastsatt nye regler for parkering av traller og trillebårer. Nærmere informasjon kommer i neste Velnytt.

Styret i Brønnøya Vel

FIBER TIL FOLKET

Info fra Søndre traktorlag og OneCo (Telenor):

Det er startet installasjon av fiber, siste arbeid med graving er utført.
Neste steg i prosessen er innføring og montering av fiber/modem hos abonnentene. 
Om du har spørsmål ring: 92641573

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Instagram Feed

Hurtiglenker