Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden


Til alle velmedlemmer

Styret inviterer til dugnad
lørdag 18. september kl 14.
Kabelfergen skal i opplag og brostykket skal tilkobles for vinterhalvåret.
Vi håper at mange har mulighet til å møte.

Jobben som skal gjøres er å frakoble kabelfergen og få tauet og montert brostykket som nå ligger på bøye ved Vendelholmene.
Det er fint hvis noen har anledning til å møte med båt for tauing av brostykket og eventuell skyss av personer mens monteringsarbeidet pågår.
Brostykket bør taues til fergestedet litt i forkant av dugnaden.
Vi vil også få gjort noe skjøtselsarbeid og rydding på Brønnøyasiden (kantklipping mv.).
Ta med arbeidshansker og klær for dugnad.

Styret vil sørge for enkel servering av mat/drikke.

Det er fint om de som kan delta (og de som kan stille med båt), kan melde fra i forkant på e-post til:  adkomst@bronnoya.no

Mvh Styret i Brønnøya vel

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Hurtiglenker