VIKTIG INFORMASJON

Generalforsamlingens vedtak om å elektrifisere driften av kabelfergen kan ikke effektueres under nåværende retningslinjer fra FHI. Våre leverandører må prioritere oppdrag i helsesektoren, kanskje med redusert bemanning. I dag er det usikkert om eldrift kommer i stand ila sommeren eller først neste vår.
Dugnadsarbeid med kabelferge og flytebro er i strid med dagens retningslinjer fra FHI. Smittefaren gjør at fergen kun kan kjøres med tre/fire personer ad gangen. Dette medfører svært dårlig brukervennlighet og forsinkelser.

På grunn av corona-smittefaren er det, i samråd med Asker kommune, besluttet å la flytebroen bli liggende inntil videre.

Velhuset holdes stengt for allmenheten av samme årsak.

Asker Kommune har etablert et skille med fysisk avsperring på broen over sundet. Alle bes holde til høyre. 
Det oppfordes også alle besøkende, som ikke har tilhørlighet til en eiendom, å holde til høyre etter trappen på Brønnøya.
Dette er for å begrense eksponering av møtende personer på det smale veinettet på øya.
 
Styret vil fortløpende holde seg orientert om bestemmelser og retningslinjer fra offentlige myndigheter vedrørende fare for spredning av koronasmitte.

Vellets medlemer bes holde seg oppdatert gjennom:
- Folkehelseinstituttet
- Regjeringen
- Budstikka

FIBER TIL FOLKET

Info fra Søndre traktorlag og OneCo (Telenor):

Det er startet rydding av linjetraséer og graving/installasjon av fiber.
Om du har spørsmål ring: 92641573

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Instagram Feed

Hurtiglenker