Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden

Digital Generalforsamling
16.- 19. februar

Styret i Brønnøya Vel har besluttet at årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt, pga gjeldende nasjonale retningslinjer for Covid19 og at smittetrykket ikke ser ut til å minke. Vi arbeider med gjennomføringsprosessen, og ber om at alle medlemmene bekrefter/oppdaterer informasjonen i medlemsregisteret. 

Alle papirene til Generalforsamlingen legges ut på hjemmesiden
1. februar

Det er sendt ut en epost til alle medlemmer på registrert epostadresse. Skulle du ikke ha mottatt denne eposten, er det fordi vi mangler riktig epostadresse. 

Hvis så er tilfellet, så ber vi om at du trykker på knappen og fyller inn informasjonen i eposten

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Nyheter

Meld deg på epostlisten for nyheter og viktig informasjon fra vellet