Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden, åpen for alle!

Årets rådyrjakt

Fredag 27. november 07:00-15:00

Det er gitt fellingstillatelse for ett rådyr på Brønnøya i år. 
Jakten vil foregå på fredag under kontrollerte forhold,
og under godkjenning fra myndigheter og Brønnøya Vel

TRALLE/SYKKELPARKERING
VED PARKERINGSPLASS VENDLA 54

Arbeidene med oppgradering av områdene for plassering av traller, trillebårer etc. ved parkeringsplassen er nå fullført.
Styret har fastsatt nye regler for tralle- og sykkelparkering:

Tralleparkering:
- Tralleparkering tillates maksimalt 4 uker.
- Alle traller skal merkes med medlemsnummer.
- Det er satt opp stativer som trallene kan låses til.
- Traller som låses til rekkverket langs gangveien vil bli fjernet.
- Langtidsparkering må skje på tralleparkeringen på Brønnøysiden.

Sykkelparkering:
- Sykler skal settes på sykkelparkeringen nederst i bakken eller på den gamle fergebryggen.
- Maksimal parkeringstid er 4 uker.
- Langtidsparkering må skje på sykkelparkeringen på Brønnøysiden.

På Brønnøysiden er det merket opp et spesielt område for traller og for laste-sykler og sykler med henger. Maksimal parkeringstid for traller og sykler er 6 måneder.
Også her skal traller være merket med medlemsnummer.
Parkering over 6 måneder må skje på egen eiendom.

Medlemsnummeret finner man som de tre siste sifrene på parkeringstillatelsene.

Renovasjonsordningen

Søppel- tømming er nå endret fra tirsdager til mandager.  

FIBER TIL FOLKET

Info fra Søndre traktorlag og OneCo (Telenor):

Siste fase av fiberprosjektet er nå i gang,
dette innebærer innføring og montering av fiber/modem hos abonnentene. 
Om du har spørsmål ring: 92641573

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Instagram Feed

Hurtiglenker