Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden


Kabelfergen er nå i drift

Asker kommune har bestemt at kabelfergen skal være i drift.
Dette av hensyn til båttrafikken og for at utrykningsfartøy skal kunne komme gjennom sundet.

Fergen vil betjenes manuelt med sveiv i første omgang, til den mekanisk og elektrisk er klar for automatisk drift.
Elektrisk drift vil da foregå under tilsyn en periode, til driftsgruppen er sikre på at fergen
oppfører seg stabilt under normal drift. 

Brønnøya Vel ber alle følge gjeldende smittevernsregler, inkludert forsvarlig avstand.
Om forsvarlig avstand ikke er mulig, bes man vennligst bruke munnbind.
Det vil også bli utplassert dispensere med Antibac på hver side av sundet.

Brønnøya Vel vil oppdatere status fortløpende på hjemmesiden

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Hurtiglenker