Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden

Søppelaksjonen 2021
Fredag 20.08

Påmelding til årets søppelaksjon kan gjøres her


Kabelfergen er nå oppgradert

Solcellepanelet er nå koblet opp og fungerer som forventet. 
Dette betyr at elektrisk drift da vil foregå delvis under tilsyn i en periode,
til driftsgruppen er sikre på at fergen oppfører seg stabilt under normal drift. 
Dette vil bli varslet på epost, sms og her på hjemmesiden.
Brønnøya Vel ber alle følge gjeldende smittevernsregler, inkludert forsvarlig avstand.
Om forsvarlig avstand ikke er mulig, bes man vennligst bruke munnbind.
Det vil også bli utplassert dispensere med Antibac på hver side av sundet.

Brønnøya Vel vil oppdatere status fortløpende på hjemmesiden

Velnytt

Siste utgave av Velnytt

Hurtiglenker