Buss

Her kan du planlegge reisen til
Vendla og Brønnøya.
Legg inn adressen for avreise,
samt ankomst/reisetidspunkt.


Bil

Parkering

Det finnes tre parkeringsplasser tilhørende Brønnøya
- Vendla 54 (Kabelfergen) kun for velmedlemmer m/kort
- Søndre vei 3 (DNB tomten) 
- Vestre vei 96 (Søndre brygge)  

 

Styret oppfordrer alle Vel-medlemmene om å ta ansvar for at reglene for kabelfergen følges.
Reglement kabelfergen.
Kabelfergen er i drift i perioden ca. 1. mai til ca. 15. september hvert år.
Kabelfergen stenges normalt hver St. Hansaften fra ca. kl. 18:00 til kl. 06:00 neste morgen. Det er ingen alternativ overfart i dette tidsrommet.
Varslingsliste ved feil


Ferge

Rigmor / Rigfar

Fergene er ikke i drift om vinteren