BRØNNØYA VEL

Styret i Brønnøya Vel

Styret består av følgende medlemmer

Lars Vasbotten

Anja Østlyngen Wright

Trond Antonisen

Haakon Riiser

Thomas Huus Mjøen

Lise Kolberg

Odin Roll-Hansen

Vedtekter

Programerklæring

Spesielle forespørsler

Her finner du kontaktinformasjon for de forskjellige ansvarområdene på Brønnøya

Spørsmål og henvendelser som gjelder adkomst
(Kabelferge, vinterbro osv)

Spørsmål og henvendelser som gjelder brygger
(Brygger og fellesanlegg på vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder badeplasser
(Strand-/fellesområder i strandsonen på vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder bygninger
(Velhuset, bryggeskur osv)

Spørsmål og henvendelser som gjelder parkering
(Vendla 54, DNB-Tomten og Søndre Brygge)

Spørsmål og henvendelser som gjelder veier
(Veier, grøfter osv. på Brønnøya)

Spørsmål og henvendelser som gjelder skjøtsel
(Generell skjøtsel på Brønnøya og vellets tomter)

Spørsmål og henvendelser som gjelder IT og Digitalisering
(Hjemmesiden, SMS-tjenesten, arkiv, styringssystemer osv )

Forretningsfører

Kontroll og valgkomiteen

Kontroll og valgkomite består av følgende medlemmer

Instruks kontroll- og valgkomiteen

Epost til KVK: kvk@bronnoya.no

Dokumenter

Her finner du viktige dokumenter for medlemmene av Brønnøya Vel

Nye medlemmer
VelkomstbrevVelkomstbrev til alle nye medlemmer
Parkering
Avtaleformular ParkeringsrettAvtaleformularet for tinglysing av rett til parkerinsplass
Traktorer
TraktorreglementReglement for bruk av traktor på Brønnøya
Søknadsskjema for oblatSkjema for søknad om oblat/løyve til traktorkjøring på Brønnøya
Søknadsskjema for midlertidig oblatSkjema for søknad om midlertidig oblat/løyve til traktor/Anleggs-kjøring på Brønnøya
Graving/Arbeidstillatelse
Søknadsskjema for graving/arbeidstillatelseSkjema for søknad om graving/arbeidstillatelse på Brønnøya Vels eiendommer og veinett
Båtforeninger
BåtforeningsreglerBrønnøya Vel's regler for båtforeninger
SonekartBrønnøya Vel's sonekart for båtforeninger
Brønnøya Vel
VedtekterBrønnøya Vel's vedtekter
ProgramerklæringBrønnøya Vel's programerklæring
Kontroll- og Valgkomiteen
InstruksInstruks kontroll- og valgkomiteen
Reguleringsplan / Utparsellering
Reguleringsplan av 1995Gjeldene reguleringsplan for Brønnøya
UtparselleringsbestemmelserUtparselleringsbestemmelser for Brønnøya pålagt av Asker Kommune i 1928
Viser dokumenter (Filtrert av dokumenter totalt)