Brønnøya  Vel

Søppeltømming

Sommerrenovasjonen varer fra
15.04 til 15.10.
Nye ruller med svarte sekker og plastsekker deles ut innen
15.04. og 15.10.
Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver tirsdag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering.
Det er kun plastemballasje som skal i den gjennomsiktige sekken og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
Alt restavfall skal i den svarte sekken.
Mottak for farlig avfall er på Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til: Kari Ekerholdt, Asker kommune
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04

Søppelaksjonen

En gang i året gjennomføres en søppelaksjon, hvor alt avfall som velmedlemmer ikke ønsker å frakte av øya selv eller som ikke kan kastes gjennom søppeltømmingen.
Dette er en frivillig aksjon hvor alt overskudd går til veldedige formål. 

Informasjon om påmelding til søppelaksjonen 2019
kommer Q2 - 2019

Trefelling

Ønsker du å felle trær på Brønnøya vel sine eiendommer kan du ta kontakt med vellet.

Når vellet får en hendvendelse ang. trefelling avtales en befaring.

Den som får tillatelse til å felle trær skal også rydde opp etter seg. Det vil si at grener og ved skal fjernes. Grener kan brennes på stedet dersom dette er mulig. Veden kan beholdes og skal kjøres vekk.

Styret i Brønnøya Vel

Bålbrenning

Følg regler gitt av Brønnøya Vel og
alminnelige regler for forsvarlig bålbrenning.

ABBV

I. Alt brennbart materiale (kvister - greiner - løv etc.) skal oppbevares
på egen tomt til det er forsvarlig å brenne på BVs denerte områder.
2. Når forholdene ligger til rette for bålbrenning, fraktes materialet til
bålplassene og brennes.
Man må selv sørge for å ta ansvar for sikker brenning.
3. I mellomtiden skal det ikke hensettes noe brennbart materiale eller
annet avfall på noen av vellets eiendommer.

Feiing

Feiing og tilsyn (kontroll av ildsted, røkkanal, røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier) brannforebyggende tiltak er særs viktige på Brønnøya på grunn av brannvesenets lange utrykningstid.

Feie- og tilsynstjenester AS
400 18 550
E-PostBeredskapsplan

Ved ulykker eller alvorlige hendelser kontaktes rette instans.
Beredskapsplanen viser aktuelle lokasjoner for beredskap. 

Brannvesenet: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Brannkorps

Ved brann på Brønnøya må brannvesenet straks kontaktes på telefonnummer 110.
Deretter kontaktes hovedgården, hvor det er lagret en brannpumpe som også kan benyttes.

Kontaktpersoner er
Per Jørgensen 66 84 93 50
Jan Jørgensen 66 84 71 31

Strømbrudd/Feil

Ved strømbrudd eller feil på strømnett kontaktes Hafslund Nett

Feilmeldingen (24/7)


22 44 10 40

Søppeltømming

Sommerrenovasjonen varer fra
15.04 til 15.10.
Nye ruller med svarte sekker og plastsekker deles ut innen
15.04. og 15.10.
Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver tirsdag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering.
Det er kun plastemballasje som skal i den gjennomsiktige sekken og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
Alt restavfall skal i den svarte sekken.
Mottak for farlig avfall er på Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til: Kari Ekerholdt, Asker kommune
telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.

Søppelaksjonen

En gang i året gjennomføres en søppelaksjon, hvor alt avfall som velmedlemmer ikke ønsker å frakte av øya selv eller som ikke kan kastes gjennom søppeltømmingen. 
Dette er en frivillig aksjon hvor alt overskudd går til veldedige formål. 

Informasjon om påmelding kommer

Trefelling

Ønsker du å felle trær på Brønnøya vel sine eiendommer kan du ta kontakt med vellet.

Når vellet får en hendvendelse ang. trefelling avtales en befaring.

Den som får tillatelse til å felle trær skal også rydde opp etter seg. Det vil si at grener og ved skal fjernes. Grener kan brennes på stedet dersom dette er mulig. Veden kan beholdes og skal kjøres vekk.

Styret i Brønnøya Vel

Bålbrenning

Følg regler gitt av Brønnøya Vel og
alminnelige regler for forsvarlig bålbrenning.
ABBV

I. Alt brennbart materiale (kvister - greiner - løv etc.) skal oppbevares
på egen tomt til det er forsvarlig å brenne på BVs definerte områder.

2. Når forholdene ligger til rette for bålbrenning, fraktes materialet til
bålplassene og brennes.
Man må selv sørge for å ta ansvar for sikker brenning.

3. I mellomtiden skal det ikke hensettes noe brennbart materiale eller
annet avfall på noen av vellets eiendommer.

Styret i Brønnøya Vel

Styret 2018 består av følgende medlemmer

Niels-Erik Heger

Styreleder
Fastlandsforbindelsen

Mina Holm Juul

Styremedlem
 Veier, veigrøfter og stikkrenner 

Vivien Wrede-Holm

Styremedlem
Parkeringsplasser

Atle Halle Sivertsen

Nestleder
Rodeansvarlig

Erik Olafsen

Styremedlem
Brygger, broer og badeplasser 

Kjetil Knutsen

Varamedlem
Velhuset

Thomas Huus Mjøen

Varamedlem
IT/Digitalisering 

Magnus Birkeland

Forretningsfører

Vedtekter

Programerklæring

Brønnøya Vel's Kontroll og valgkomite

Kontroll og valgkomite består i 2018 av følgende medlemmer

Thorbjørn Ustaheim

Leder

Knut Antonisen

Medlem

Jan Thomassen

Medlem

Arne Fredrik Haug

Varamedlem

Instruks kontroll- og valgkomiteen

Dokumenter

Her finner du viktige dokumenter for medlemmene av Brønnøya Vel

Nye medlemmer
VelkomstbrevVelkomstbrevet alle nye medlemmer mottar
Parkering
Avtaleformular ParkeringsrettAvtaleformularet for tinglysing av rett til parkerinsplass
Traktorer
TraktorreglementReglement for bruk av traktor på Brønnøya
Søknadsskjema for oblatSkjema for søknad om oblat/løyve til traktorkjøring på Brønnøya
Søknadsskjema for midlertidig oblatSkjema for søknad om midlertidig oblat/løyve til traktor/Anleggs-kjøring på Brønnøya
Graving/Arbeidstillatelse
Søknadsskjema for graving/arbeidstillatelseSkjema for søknad om graving/arbeidstillatelse på Brønnøya Vels eiendommer og veinett
Viser dokumenter (Filtrert av dokumenter totalt)

© Copyright 2018 Brønnøya Vel - All Rights Reserved - webmaster