Ankomst Brønnøya!


Heter boken, som ble utgitt i 2OO7 av Ellen Ugland og Magnus Birkeland, med god hjelp fra mange av øyas innbyggere.


Ferieidyll i Middagsbukta og et paradis for turgåere er det første inntrykket besøkende får når de går i land på Brønnøya og ser små og store hus langs smale veier med blomster tett i tett i veigrøftene.

I boken fortelles det om Øyas historie fra vikingtid og middelalder, om kalkdrift og jordbruk, utparsellering og tomtesalg, Brønnøya Hovedgård, Brønnøya under krigen, om barndom og oppvekst i 1950 og 60 årene, om adkomsten til Øya og dampskipstrafikken fra Oslo, øyas flora og fauna og ikke minst vellets allsidige virksomhet.

Som avslutning litt historikk om naboøyene; Nesøya, Langåra, Hareholmen og Høyerholmen.

Takket være de mange familiedynastiene på øya inneholder boken en billedkavalkade fra de siste hundre årene.

© Copyright 2024 Brønnøya Vel
Brønnøya Vel, Velhusveien 9, 1397 NESØYA
Org.nr. 991 983 031
epost: admin@bronnoya.no

Site created by: M-Konsult