Om Brønnøya

Brønnøya ligger i Vestfjorden i Asker kommune
og er den nest største av øyene i Vestfjorden.

På disse sidene vil turgåere, syklister, Brønnøyas beboere og Brønnøya Vel
sine medlemmer finne aktuellt stoff om Brønnøya.

Brønnøya

Størrelse: ca. 1400 mål
Severdigheter Gammel ringovn fra kalkbrennerivirksomhet
Bebyggelse: 16 eiendommer med helårsbolig og 261 med hytter
Eierforhold: 362 private parseller, felles strandområder eid av Brønnøya Vel samt naturreservater

Brønnøya 1927