Høsten 2003 og våren 2004 ble ny flytebro og kabelferge tatt i bruk, delvis finansiert av kommunale midler. Ved at fergekabelen ligger på 3,5 meters dybde er faren for påkjørsel vesentlig redusert.
Kommunen står nå som eier av fergen, mens driftsansvaret påligger vellet.

Reglement

 • Den som sveiver er ansvarlig
 • Maks. 15 passasjerer eller 1500 kg
 • Maks. 5 sykler, traller eller barnevogner
 • Vent på høyre side, ikke stå på landgangsdel før fergen er inne.
  La folk fra fergen få passere før du går ombord
 • Barn under skolepliktig alder skal ikke betjene fergen
 • Ikke start når det er kryssende båter i umiddelbar nærhet
 • Vis aktsomhet, sveiv jevnt og rolig.
  Vis at du kan beregne
  farten til en myk landing
 • Tilby deg å sveive om det er eldre eller barn ombord
 • Hjelp gjerne andre ved ilandstigning, hold fergen inntil  ved hjelp av sveiven
 • Feil bruk kan påtales av velmedlemmer
 • Velmedlemmer gis fortrinnsrett ved kø

Prinsippskisse

Varslingspersoner - Kabelfergen

Ved feil eller driftstans på kabelfergen, kan følgende personer varsles

NAVN ADRESSE MOBIL
Christian MedinVendelveien  906 92 077
Odin Roll-Hansen Bregneveien  920 40 176
Per Gunnar Gabrielsen Viernveien 981 17 488
Niels-Erik Heger Pilodden951 36 613
Thomas Huus MjøenBregneveien45 85 41 85
Mats Jørgensen Hovedgården 922 51 999
Haakon Riiser Vendelveien400 64 075
Ivar Farmen  Skogfaret909 11 481
Chris Tesli 465 42 078
Daniel Wright Hovedgården   934 41 038
Per Jørgensen Hovedgården 905 79 202
Knut Antonsen Pilbogen 916 98 997
Rein Wold Furuholmsvn. 959 85 911
Alf Birkeland Pilbogen 900 96 372

© Copyright 2018 Brønnøya Vel - All Rights Reserved - webmaster