free html5 templates

SMS-Varsel

For varsling av viktige hendelser på Brønnøya:

«brønnøyavarsel» til 2434

For å stanse varsler: «brønnøyastopp» til 2434

© Copyright 2018 Brønnøya Vel - All Rights Reserved - webmaster