Søppeltømming/renovasjon

Asker kommune

Sommerrenovasjonen varer fra 15.04 til 15.10.
Nye ruller med søppelsekker og plastsekker kan hentes bak beredskapsbua ved kabelfergen/brua. 
Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver mandag (morgen).
Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering.
Det er kun plastemballasje som skal i den transparente sekken merket med plast og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
Alt restavfall skal i den grå transparente sekken.
Mottak for farlig avfall er Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til:
Innbyggerservice Asker kommune
Telefon: 66 70 00 00 

Søppelaksjonen

En gang i året gjennomføres en søppelaksjon, hvor alt avfall som velmedlemmer ikke ønsker å frakte av øya selv eller som ikke kan kastes gjennom ordinær søppeltømming. 
Søppelaksjonen foregår en fredag innenfor de to første ukene i august, så sommergjestene skal få god tid til å sortere og legge frem avfallet sitt. 
Det gis ingen pris på forhånd, så det oppfordres til å være tilstede når avfallet blir hentet.
Dette er en frivillig aksjon hvor alt overskudd går til veldedige formål.
Søppelaksjonen er registrert i frivillighetsregisteret. 

© Copyright 2024 Brønnøya Vel
Brønnøya Vel, Velhusveien 9, 1397 NESØYA
Org.nr. 991 983 031
epost: admin@bronnoya.no

Site created by: M-Konsult