Bekjempelse av Kanadagullris

Fakta:
Kanadagullris (Solidago canadensis), Kurvplantefamilien,
(Compositae) stammer fra Nord-Amerika og har vært dyrket
som prydplante i Norge. Planten blir 50-150 cm høy, har
sagtannede, smale blad og mange små, gule kurver på
oversiden av grenene. Rotsystemet er grunt.
Plantene sprer seg med frø om høsten - svevefrø med fnokk
- og med krypende jordstengler (rhizomer), og danner derfor
tette bestander. En enkelt blomsterskjerm kan produsere opp
til 10 000 frø. Kanadagullris blir ikke beitet ned.
Stengel og bladverk skygger ikke ut andre planter i
begynnelsen av vekstsesongen, men lenger ut i sesongen
blir arten dominerende på voksestedet. Dermed fortrenges
stedegen vegetasjon. Når denne består av sjeldne og
sårbare arter, som her på Brønnøya, blir dette et alvorlig
økologisk problem.

Bekjempelse
Kanadagullris må fjernes før de blomstrer og utvikler frø i
slutten av juni, ved:
- luking: unge planter kan lett lukes bort,
- mekanisk kapping bør skje nær bakken, for da gis annen
vegetasjon mulighet til å ta over før de underjordiske
jordstenglene danner nye skudd.

Avfall
- Opprevne plantedeler uten blomster kan bli liggende til
tørking eller kompostering. Dersom plantedelene kommer i
kontakt med jord, dannes nye rotskudd.
- Avkapp med blomster samles i tette søppelsekker og settes
ved fergeleiet ved søppelkassene.

Spørsmål
Ved spørsmål, kontakt skjøtselansvarlig i Brønnøya vel,
Epost: skjotsel@bronnoya.no

© Copyright 2024 Brønnøya Vel
Brønnøya Vel, Velhusveien 9, 1397 NESØYA
Org.nr. 991 983 031
epost: admin@bronnoya.no

Site created by: M-Konsult