Feietjenesten

I Asker og Bærum utføres boligtilsynene av ABBR. Feiingen utføres av private firmaer, men ABBRs oppgave er å kvalitetssikre tjenesten.

Informasjon om feeing

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen. Feiing er en lovbestemt tjeneste.

Alle piper som har påmontert ovn eller annen varmeproduserende enhet beregnet for oppvarming skal feies etter behov. Behovet blir vurdert ut fra registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted.

I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Kontaktinformasjon

Feieren i Asker:
Feie- og tilsynstjenester AS
Hovednummer: 400 18 550
Har du spørsmål om ordningen, ris eller ros, kan du kontakte:
Asker og Bærum brann- og redning IKS. Telefon: 66 76 42 00.