Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden

Sommermøtet 2024

Årets sommermøte holdes i Velhuset, som i tidligere år. 
Lørdag 20. Juli
Mer informasjon kommer

Søppelaksjonen 2024

Årets søppelaksjon vil gjennomføres
FREDAG 9. AUGUST
Siste frist for innmelding er
fredag 2. august

Været

Bilder fra Brønnøya