Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden

Rådyrjakt 2023

Brønnøya Vel har, som tidligere år, fått fellingstillatelse på ett rådyr. 
Jaktlag som ønsker å delta i trekningen kan nå melde seg på. 
Påmeldingsfrist er Mandag 18. September

Rutetider Rigmor

Velkommen ombord på de historiske kulturbåtene

Været

Bilder fra Brønnøya