Velkommen til Brønnøya

En bilfri perle i Oslofjorden

Invitasjon til møte 2,
hummerfredning Bærum

Det har tidligere vært avholdt et innspills- og informasjonsmøte der ulike innspill på mulige fredningsområder ble diskutert.
Nå ønsker Marinreparatørene å vise fram, og forklare bakgrunn for forslaget til fredningsområde som vil bli presentert for politikerne.
Det inviteres derfor til møte:
Kommunegården, Eivind Lychesvei 10
Torsdag 8 desember kl 18:00