om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Tennis på Brønnøya!

Tennisbanen til Brønnøya Tennisklubb finner du i Viernveien 46.

Formann
May-Idd Øijord, 45 40 10 29

Styremedlem
Egil Eide, 90 06 09 25

Kasserer
Marianne Rudolph-Lund, 97 62 35 48

Brønnøya Tennisklubb har eierandeler for salg. Andelene selges for
15.000 kroner. Klubben ønsker nye medlemmer
hjertelig velkommen.
Det er også mulig å leie timer i Brønnøya Tennisklubb via andelseierne.

Det arrangeres Brønnøya Open hver sommer.
Tidligere års klubbmestere for kvinner:
1996 Ingvild Jørgensen
2001 May-Idd Øijord
2002 Mina Juul
2003 Ingvild Jørgensen
2004 Ingvild Jørgensen
2005 May-Idd Øijord
2006 Ingvild Jørgensen
2010 Ingvild Jørgensen
2014 Marianne Rudolph-Lund

Tidligere års klubbmestere for menn:
1996 Pål Antonisen
2001 Pål Antonisen
2002 Pål Antonisen
2003 Frederik Emil Juul
2004 Pål Antonisen
2005 Frederik Emil Juul
2006 Pål Antonisen
2010 Johan Walter
2014 William Haugstøl Dubois

Klubbmester for piker:
2006 Marte Walter

Klubbmester for gutter:
2006 Even Antonisen
2014 Edward Rød-Larsen

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget

 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no