om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Kart over Brønnøya!


1. Adkomst Her kommer du til Brønnøya med kabelferge om sommeren
og via en flytebro om vinteren.

2. Vestre Brygge

3. Sandbukta

4. Pilbogen

5. Katterompa

6. Søndre Brygge Båtene Rigmor og Rigfar seiler fra Sandvika
og anløper denne bryggen i helgene vår og høst
og daglig i skolens sommerferie.

7. Storeslott

8. Viern

9. Østre Brygge Båtene Rigmor og Rigfar seiler fra Sandvika
og anløper denne bryggen i helgene vår og høst
og daglig i skolens sommerferie.

10. Nordre Brygge Båtene Rigmor og Rigfar seiler fra Sandvika
og anløper denne bryggen i helgene vår og høst
og daglig i skolens sommerferie.

11. Vendelholmene

12. Naturpark

13. Velhuset

14. Fotball og tennisbane

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget

 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no