om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Fotball på Brønnøya!

Trening hver lørdag formiddag på fotballbanen. Alle er velkommen.
Fotballklubben blir støttet av Brønnøya Vel.

Ryddeaksjon
Fotballgruppen har ryddeaksjon medio august hvert år.
Fotballgruppen rydder bort store ting som for eksempel sykler,
gressklippere, påhengsmotorer, trillebor og lignende.
Tomflasker, matavfall, løv og annet brennbart materiale tas ikke med.

For nærmere avtale ta kontakt med:
Birger Stensland 66 84 92 87
Tormod Aas 66 77 75 69

Pris avtales på forespørsel.

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget
 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no