om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Fiske

Regler for garnfiske
Det har kommet en ny forskrift for garnfiske.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet fire fredningssoner
med absolutt forbud mot garnfiske.

Avgrensninger i fredningsonene

 • Utenfor Akerselva
 • Utenfor Neselva - fra molo ved Holmen fjordhotell til østre grunnstake
  ved Landøyflua. Derfra til Trettenoddens vestre spiss (Nesøya)
 • Utenfor Sandvikselva - fra Trettenoddens vestre spiss (Nesøya) til Brønnøyas sørvestre odde (ved Vendelsundet). Fra Østre Brygge på Brønnøya til bergknaus sørvest på Furustranda (ostøya). Over lille Oustøysund fra odde vest for
  Flatskjær til Grimsøyas sørvestre odde. Fra odde ved Paradisbukta (sørvest for Paradisskjær) til sørvestre odde på Snarøya (Snarøysundet).
 • Utenfor Lysakerelva

Krabbe og hummer
Minstemålet for hummer er 24 cm. Fredningsperioden 1. januar - 1. oktober.
www.fiskeri.no

blåskjell
Mattilsynets blåskjelltelefon: 820 33 333. Tjenesten koster kr. 3,26 pr.min.
Blåskjellsvarsel finner du også på Tekst-TV: NRK1 s. 588 og NRK2 s. 342
Eller sjekk hjemmesiden www.matportalen.no

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget

 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no