om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Brannkorpset på Brønnøya!

Ved brann på Brønnøya må brannvesenet straks kontaktes på telefonnummer 110.
Deretter kontaktes hovedgården, hvor det er lagret en brannpumpe som også kan benyttes.

Kontaktpersoner er

Per Jørgensen 66 84 93 50
Jan Jørgensen 66 84 71 31

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget

 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no