om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Båtforeninger

For enkelte er båtplasser fremdeles et problem og vi ber dem som søker
etter en ledig båtplass å ta kontakt med styret. Dette for å registrere det totale behov.
Vi i Velstyret vil gjøre hva vi kan for å henvise deg til et anlegg som
kan være til glede og nytte for deg.

Klikk her for et kart over båtplass sonene på øya.

Her ligger båtforeningsregler.

Her finner du forslag til vedtekter for båt/bryggeforening

 • kart
 • bilder
 • pressen
 • brannkorps
 • tennis
 • fotballgruppa
 • traktorlaget

 • fiske
 • båtforeninger
 • nyttige linker
 • andre foreninger
 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no