Brenning av bål

Følg regler gitt av Brønnøya Vel og
alminnelige regler for forsvarlig bålbrenning. 

Retningslinjer for bålbrenning

Miljørettet helsevern i Asker kommune har ingen innvendinger til brenning av hageavfall og annet organisk avfall på Brønnøya.

Det forutsettes at dette utføres etter avtale med brannvesenet og eventuelt grunneier.
Det vises til informasjon fra Asker og Bærum Brann og Redning om bålbrenning her:
https://abbr.no/bal-og-grill/

Du er alltid selv ansvarlig for å opptre forsvarlig, og på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt.

Det er altså du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom perioden for bålforbud. Ved uaktsom handling kan du risikere bøter eller fengsel, i tillegg til den potensielle skaden du utsetter omgivelsene for.

Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.