om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Velhuset

Velhuset til Brønnøya Vel ligger i Velhusveien 9 på Brønnøya.

Velhuset blir også kalt "Grisehuset", fordi det i gamle dager var nettopp det.

De som ønsker å leie Velhuset kan ta kontakt med:

Mette Waaberg
Sørlia 11
Mobil: 90 91 00 13
Epost: mette@ pravda.no

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@ bronnoya.no