om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Trefelling

Ønsker du å felle trær på Brønnøya vel sine eiendommer kan du ta kontakt med vellet via Birger Stensland.

Når vellet får en hendvendelse ang. trefelling avtales en befaring.

Den som får tillatelse til å felle trær skal også rydde opp etter seg. Det vil si at grener og ved skal fjernes. Grener kan brennes på stedet dersom dette er mulig. Veden kan beholdes og skal kjøres vekk.

Birger Stensland kan kontaktes per brev eller på telefon.

Birger Stensland
Skogfaret 5
1397 Nesøya

Telefon 66 94 92 87
Mobil 90 72 18 36

birger.stensland@pgs.com

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no