om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Styret pr. mars'15

Styreleder
   Svein Børge Hoftun
   s.hoftun @ online.no
Nestleder
   Niels-Erik Heger
   n-eheger @ online.no
Styremedlem
   Knut Skoe
   knut @ scribere.no
Styremedlem
   Erik Olafsen
   erik_olafsen @ hotmail.com
Styremedlem
   May-Idd Øijord
   may-idd.oijord @ norconsult.com
Varamedlem
   Kjetil Knutsen
   mettsko @ online.no
Varamedlem
   Nina Kristine Lyng
   nina.lyng @ live.no
Forretningsfører
   Magnus Birkeland
    magnubir @ online.no

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red @ bronnoya.no