om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Søppel

Sommerrenovasjonen varer fra 15.04 til 15.10. Nye ruller med svarte sekker og plastsekker deles ut innen 15.04. og 15.10. Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver tirsdag (morgen). Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering. Det er kun plastemballasje som skal i den gjennomsiktige sekken og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken. Alt restavfall skal i den svarte sekken.
På parkeringsplassen er det container for glass og metallavfall. Mottak for farlig avfall er på Shell-stasjonen på Nesbru.

Henvendelser om renovasjonsordningen rettes til Kari Ekerholdt, Asker kommune, telefon 936 24 896 eller 66 90 99 04.

Ryddeaksjon
Fotballgruppen har en årlig ryddeaksjon medio august.

Fotballgruppen rydder bort store ting som for eksempel sykler, gressklippere, påhengsmotorer, trillebor og lignende.
Tomflasker, matavfall, løv og annet brennbart materiale tas ikke med.

For nærmere avtale ta kontakt med
Birger Stensland 66 84 92 87
Tormod Aas 92 83 26 09

Pris avtales på forespørsel.

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no