om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Parkering

Parkeringsbevis
Det utstedes hvert år et parkeringsbevis for hvert velmedlem for øvre parkeringsplass, Vendelsund, Nesøya. Dette parkeringsbeviset gjelder også som avgiftsfri parkering på parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya.

Hvert medlem får i tillegg tre parkeringsbevis som gir rett til avgiftsfri parkering på parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya.

På generalforsamling 9. mars 2000 ble det vedtatt å anskaffe parkeringsautomater på parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya. Det er Scan Park AS som administrerer parkeringsautomaten på denne parkeringsplassen.

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no