om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Møter

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1.februar - 15.mars etter berammelse fra styret. Tidspunkt for generalforsamling kunngjøres minimum 4 uker før møtedato.

Frist for innsendels av forslag/saker som medlemmer ønsker behandlet er 1. januar.

Forslag/saker sendes skriftlig til

Brønnøya Vel
Postboks 516
1301 Sandvika

Innkallelse med dagsorden og sakspapirer skal være sendt til medlemmene minst 14. dager før møtet.

 • referat Generalforsamling'16

 • innkalling Generalforsamling'16

 • referat Generalforsamling'15

 • innkalling Generalforsamling'15

 • referat Generalforsamling'14

 • innkalling Generalforsamling'14

 • referat Generalforsamling'13

 • endring i innkalling 2013

 • innkalling Generalforsamling'13

 • referat Generalforsamling'12

 • innkalling Generalforsamling'12

 • referat Generalforsamling'11

 • innkalling Generalforsamling'11

 • referat Generalforsamling'10

 • innkalling Generalforsamling'10

 • referat Generalforsamling'09

 • innkalling Generalforsamling'09

 • referat Generalforsamling'08

 • innkalling Generalforsamling'08

 • referat Generalforsamling'07

  Ekstraordinær generalforsamling
  Eventuell ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret når det finner det nødvendig, eller når minst 25 medlemmer forlanger det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 7 dagers frist, og skal inneholde dagsorden.

 • referat ekstra Generalforsamling'10

 • innkalling ekstra Generalforsamling'10

 • referat ekstra Generalforsamling'07

  Sommermøte
  Det skal hvert år holdes et medlemsmøte i tidsrommet 1. juli - 15. august. Innkallelse med saksliste bekjentgjøres minst 4 uker i forveien, og skal sendes med saksdokumenter til hvert enkelt medlem.

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no