om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Kabelfergen

Styret oppfordrer alle Vel-medlemmene om å ta ansvar for at reglene for kabelfergen følges. Se skilt.

Kabelfergen er i drift i perioden ca. 1. mai til ca. 15. september hvert år.

Kabelfergen stenges normalt hver St. Hansaften fra ca. kl. 18:00 til kl. 06:00 neste morgen. Det er ingen alternativ overfart i dette tidsrommet.

- brukermanual -

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red@bronnoya.no