om Brønnøya kjøp-salg transport Brønnøya Vel nyheter barnesider

Feiing

Feie- og tilsynstjenester AS
Tlf: 400 18 550
E-Post: post@tilsyn.no
www.tilsyn.no

Forøvrig er feiing og ikke minst tilsyn (kontroll av ildsted, røkkanal, røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier) brannforebyggende tiltak som er særlig viktige på Brønnøya på grunn av brannvesenets lange utrykningstid dit.

 • styret

 • møter

 • vedtekter

 • programerklæring

 • feiing

 • kabelfergen

 • parkering

 • pontongbro

 • søppel

 • trefelling

 • velhuset

 • reguleringsplan 2012

 • www.bronnoya.no © red @ bronnoya.no